هويت ايراني يا پان ايرانيسم
 
 
پان ايرانيسم
 
بارها دانشمندان و بزرگان دين گفته‌اند كه كورش بزرگ همان ذوالقرنين قرآن كريم است. براي آنكه اين شخصيت بزرگ جهاني را بهتر بشناسيم، عكسهايي را در دنبالهء گفتار خواهيم آورد.در بین كتابهایم كه می‌گشتم به كتاب نویسنده و دانشمند روسی «م. اُرانسكی» بنام «زبانهای ایرانی» برخوردم كه دكتر علی اشرف صادقی آنرا از روی ترجمهء فرانسوی و مقابله با اصل روسی آن ترجمه كرده است. روی جلد این كتاب تصویری زیبا از پیكرهء دشت مرغاب كه دبیره‌های بالای پیكره به آسانی نمایان و بسیار خوانا است چاپ شده است كه برای دوستانیكه با خطهای باستانی همچون فارسی باستان و اكدی(بابلی) و خوزی(ایلامی) آشنایی دارند بسیار سودمند خواهد بود.

نیمی از تصویر را اسكن كرده‌ام زیرا كه پایین آن، زیر نام كتاب و نویسنده و مترجم رفته است و كمرنگ‌تر می‌باشد. امیدوارم دوستانیكه به منابع روسی یا دیگر منبع‌ها دسترسی دارند تصویر كامل زیر و همچنین، اینكه توسط چه كسی و در چه سالی كشیده شده را بیابند و برایمان شرح دهند:برخی گفته‌اند كه ذوالقرنین به معنی دوشاخ یا دوبال هم می‌تواند باشد كه پیكرهء كورش در دشت مرغاب نیز، هم دارای دو بال و هم داراي دو شاخ(كلاه‌ با دو شاخ قوچ) است.

اما من چیز دیگری نیز به ذهنم می‌رسد و بعنوان پیشنهاد عرض می‌كنم:

هخامنشیان دو تیره یا دو گروه از یك پدر بوده‌اند كه یكی كورش و كمبوجیه (می‌توان گفت كورشیان) و دیگر، داریوش و فرزندانش(می‌توان گفت داریوشیان) است. در كتیبه‌های هخامنشی نیز به این دو تیره اشاره رفته است و شگفت آنكه در منابع تاریخی ایران همچون شاهنامه دوران هخامنشی به دو نفز نامزد می‌شود: داراب(كورشیان) و دارا(داریوشیان) . بنابراین شاید منظور از ذوالقرین دو تیرهء هخامنشیان باشد.

اگر معنی واژه را همان «دارای دو قرن» در نظر بگیریم، سخن برخي از پژوهشگران نيز شایسته می‌نماید كه دو سده پادشاهی هخامنشی را نمایان می‌سازد.
پیرامون عكسی كه از پیكره بالدار كورش بزرگ پیشتر فرستاده بودم، نمایی روشن و آشكار كه بتوان نوشته‌های ریز آنرا خواند نیافته‌ بودم اما اكنون همان نقاشی را با دقت اسكن كرده‌ام و دوباره می‌فرستم. در همین نما نیز می‌توان تا اندازهء زیادی نوشته‌ها را خواند كه به سه دبیره(خط) است. دبیرهء فارسی باستان در دو خط و زیر آن به زبانهای بابلی و خوزی هر كدام در یك خط كه ترجمهء همان نوشتهء فارسی باستانند:


اين هم نقاشي جهانگرد معروف كرپورتر:
وشته‌هاي بالاي پيكره به سه زبان بوده كه بعدها تخريب شده است اما چندين جهانگرد در سفرنامه‌هاي خود، هم عكس پيكره را كشيده‌اند و هم نوشته‌هاي بالاي آنرا. منتها برخي‌شان آن نوشته‌ها را يا نياورده‌اند يا بد نقاشي كرده‌اند.
اين تصوير كورش بزرگ نيز بسيار شبيه به همان پيكرهء بالدار است:

 |+| نوشته شده در  ۸۷/۰۹/۱۲ساعت 11:58 AM  توسط سينا  | 
 
  بالا